[rev_slider alias="infrastructure-banner"]

Infrastructuurbeleid en negatieve effecten op fietsers

Over het thema

In de Braziliaanse context wordt het discours over duurzaam vervoer onder meer bewerkstelligd door de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur voor niet-gemotoriseerde vervoerwijzen, met name voor de fiets. Echter, in sommige steden lukt het niet om met deze nieuwe voorzieningen het fietsgebruik te stimuleren. Dit kan een gevolg zijn van het niet aansluiten van deze infrastructuur op de eisen van fietsers ten aanzien van bereikbaarheid en blootstelling aan bijvoorbeeld lawaai en stress. Dit onderzoeksthema heeft als doel de rol van planning bij de formulering en implementatie van fietsbevorderende strategieën beter te begrijpen. Daarnaast zullen lawaai en stress langs fietsroutes gemeten worden.

Een snel verstedelijkingsproces in combinatie met een aanzienlijke toename van het aantal particuliere auto’s vergroten de druk om tot verbeteringen in de mobiliteitsomstandigheden in veel Braziliaanse steden te komen. De protesten die in 2013 in de grote steden werden waargenomen, waren slechts een onderdeel van dit veranderingsproces. Een van de veranderingen betreft de recente uitbreiding van de fietsinfrastructuur. Op het eerste gezicht zou dit het gebruik van de fiets als een gewoon vervoersmiddel kunnen stimuleren. Echter, in veel gevallen worden de nieuwe faciliteiten niet ontworpen en geïmplementeerd volgens de behoeften van fietsers, met als gevolg dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de recent geïmplementeerde faciliteiten.
Dit thema heeft als doel succesvolle paden voor het stimuleren van fietsgebruik te identificeren door de planningstrategieën van São Carlos en São Paulo (Brazilië), Groningen, Amsterdam en Houten (Nederland) te analyseren en met elkaar te vergelijken. De belangrijkste onderzoeksvraag die beantwoord zal worden is: zijn de planningstrategieën die de Braziliaanse steden de afgelopen jaren hebben aangenomen voor de implementatie van fietsroutes effectief, dat wil zeggen, komen ontwerp en implementatie van de fietsinfrastructuur overeen met behoeften van fietsers?
Voor het onderzoek worden interviews met lokale stakeholders in de geselecteerde steden in Brazilië en Nederland gehouden om specifieke aspecten van planningstrategieën te begrijpen, zoals de behoeften van fietsers, eigenschappen van stedelijke omgevingen en die van de fietsinfrastructuur, (on)succesvol beleid en implementatieprocessen.
Voor de twee geselecteerde steden in de staat São Paulo zullen innovatieve sensoren de blootstelling van fietsers aan geluid en stress meten. Sensoren in een armband zullen worden gedragen door fietsers om de veranderingen in de huid te meten als indicatoren voor stress. Mobiele sensoren op de fiets meten de geluidsbelasting op de fietsroutes die voor de analyses zijn geselecteerd.
U kunt de conclusies die uit dit onderzoek worden getrokken goed gebruiken indien u op de een of andere manier betrokken bent bij de lokale planning voor fietsinfrastructuur of lokaal beleid ter bevordering van duurzame mobiliteit.
This thema Wordt deur geleid prof. dr. Antonio Nelson Rodrigues da Silva, dr. Gustavo Garcia Manzato en dr. Janice Kirner Providelo.

Contact: Infrastructuur beleid en de schadelijke effecten op Fietsers Team

E-mail: anelson@sc.usp.br
Tel: +55 16 33739595
Adres: Av Job .. Saint-Carlense 400 zijn Carolos, São Paulo, 13566-590, Brazilië

Betrokken raken

Als je merkt dat verbeelden is voor u van belang als een potentiële stakeholders, onderzoek deelnemer, of gewoon een liefhebber, neem dan contact met ons op of volg ons op Facebook en Twitter.

Meld u aan voor e-mail updates
    Twitter

    Het verbeelden project heeft als doel om te bepalen welke functies van stedelijke omgevingen, lokale gemeenschappen, en het bestuur van fysieke infrastructuren invloed wandelen en fietsen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd om duurzame stedelijke mobiliteit voor iedereen te bewerkstelligen.

    © 2016 Oxford UniversityWebsite door Flynn creatief

    Vertaal Site


    door Transposh - Vertaalplugin voor Wordpress