Infrastructure Policy And Adverse Impacts On Cyclists

About the theme

In de Braziliaanse context wordt het discours over duurzaam vervoer onder meer bewerkstelligd door de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur voor niet-gemotoriseerde vervoerwijzen, met name voor de fiets. Echter, in sommige steden lukt het niet om met deze nieuwe voorzieningen het fietsgebruik te stimuleren. Dit kan een gevolg zijn van het niet aansluiten van deze infrastructuur op de eisen van fietsers ten aanzien van bereikbaarheid en blootstelling aan bijvoorbeeld lawaai en stress. Dit onderzoeksthema heeft als doel de rol van planning bij de formulering en implementatie van fietsbevorderende strategieën beter te begrijpen. Daarnaast zullen lawaai en stress langs fietsroutes gemeten worden.

Een snel verstedelijkingsproces in combinatie met een aanzienlijke toename van het aantal particuliere auto’s vergroten de druk om tot verbeteringen in de mobiliteitsomstandigheden in veel Braziliaanse steden te komen. De protesten die in 2013 in de grote steden werden waargenomen, waren slechts een onderdeel van dit veranderingsproces. Een van de veranderingen betreft de recente uitbreiding van de fietsinfrastructuur. Op het eerste gezicht zou dit het gebruik van de fiets als een gewoon vervoersmiddel kunnen stimuleren. Echter, in veel gevallen worden de nieuwe faciliteiten niet ontworpen en geïmplementeerd volgens de behoeften van fietsers, met als gevolg dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de recent geïmplementeerde faciliteiten.
Dit thema heeft als doel succesvolle paden voor het stimuleren van fietsgebruik te identificeren door de planningstrategieën van São Carlos en São Paulo (Brazilië), Groningen, Amsterdam en Houten (Nederland) te analyseren en met elkaar te vergelijken. De belangrijkste onderzoeksvraag die beantwoord zal worden is: zijn de planningstrategieën die de Braziliaanse steden de afgelopen jaren hebben aangenomen voor de implementatie van fietsroutes effectief, dat wil zeggen, komen ontwerp en implementatie van de fietsinfrastructuur overeen met behoeften van fietsers?
Voor het onderzoek worden interviews met lokale stakeholders in de geselecteerde steden in Brazilië en Nederland gehouden om specifieke aspecten van planningstrategieën te begrijpen, zoals de behoeften van fietsers, eigenschappen van stedelijke omgevingen en die van de fietsinfrastructuur, (on)succesvol beleid en implementatieprocessen.
Voor de twee geselecteerde steden in de staat São Paulo zullen innovatieve sensoren de blootstelling van fietsers aan geluid en stress meten. Sensoren in een armband zullen worden gedragen door fietsers om de veranderingen in de huid te meten als indicatoren voor stress. Mobiele sensoren op de fiets meten de geluidsbelasting op de fietsroutes die voor de analyses zijn geselecteerd.
U kunt de conclusies die uit dit onderzoek worden getrokken goed gebruiken indien u op de een of andere manier betrokken bent bij de lokale planning voor fietsinfrastructuur of lokaal beleid ter bevordering van duurzame mobiliteit.
Dit thema wordt geleid door prof. dr. Antônio Nélson Rodrigues da Silva, dr. Gustavo Garcia Manzato en dr. Janice Kirner Providelo.

Contact: Infrastructure Policy and Adverse Impacts on Cyclists Team

Email: anelson@sc.usp.br
Tel: +55 16 33739595
Address: Av. Trab. São-carlense 400 São Carolos, São Paulo, 13566-590, Brasil

Get Involved

If you find DEPICT is of interest to you as a potential stakeholder, research participant, or simply an enthusiast, please do contact us or follow us on Facebook and Twitter.

Sign up for email updates
Twitter

The DePICT project aims to determine which features of urban environments, local communities, and the governance of physical infrastructures influence walking and cycling and how these can be optimised to achieve sustainable urban mobility for all.

©2016 Oxford University     Website by Flynn Creative

Translate Site


by Transposh - Vertaalplugin voor Wordpress