About

people

Wandelen en fietsen kunnen als de meest duurzame vervoerswijzen worden gezien. Deze vervoerswijzen moeten daarom centraal staan in een eerlijke en rechtvaardige transitie naar vervoerssystemen die op lage CO2-emissies en energie-efficiëntie gebaseerd zijn. Dergelijke systemen zijn in staat veerkrachtiger op grote schommelingen in de olieprijs te reageren, en bieden betaalbare en gezonde mobiliteit en bereikbaarheid, ongeacht sociale en economische status.

Benutten van het potentieel van lopen en fietsen

Lopen en fietsen kunnen gestimuleerd worden door verbeteringen in zowel de fysieke als de sociale aspecten van de infrastructuur, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen in behoeften, voorkeuren, ervaringen en betekenissen tussen individuen en sociale groepen. Dat impliceert niet alleen een verandering in de fysieke aspecten van vervoerssystemen; ook veranderingen in praktijken van governance, implementatie van beleid, informatievoorziening en onderhoud, en de betekenissen, waarden en kennis die hiermee verbonden zijn, zijn nodig.

Het doel van het DEPICT-project

Het DEPICT-project – Designing and Policy Implementation for encouraging Cycling and walking Trips – streeft ernaar te identificeren welke kenmerken van stedelijke omgevingen, lokale gemeenschappen en governance invloed hebben op lopen en fietsen, en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden om tot een duurzame stedelijke mobiliteiten voor iedereen te komen. Het project wordt uitgevoerd in Brazilië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, drie landen die zich onderscheiden in loop- en fietsgewoonten, wat samenhangt met de grote verschillen in economische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen in deze landen.

We will tackle our aim through three research themes:

Bevindingen op basis van deze drie thema’s zullen gecombineerd worden om de invloed van de fysieke en sociale context op ervaringen en behoeften van voetgangers en fietsers beter te begrijpen.

Projectfinanciering

Het DEPICT-project wordt gefinancierd door de Britse Economic and Social Research Council (ESRC), de São Paulo Research Foundation (Fundacião de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

ESRC logo
nwo-logo
fapesp_logo

Sign up for email updates
Twitter

The DePICT project aims to determine which features of urban environments, local communities, and the governance of physical infrastructures influence walking and cycling and how these can be optimised to achieve sustainable urban mobility for all.

©2016 Oxford University     Website by Flynn Creative

Translate Site


by Transposh - Vertaalplugin voor Wordpress